06 21810 387

INDIVIDUELE COACHING

Onze coaches zijn allemaal geaccrediteerde professionals èn zijn allemaal zelf verbonden als opleider aan een gerenommeerde coachingsopleiding. Je brengt bij de coaching zelf situaties of onderwerpen in waar de coach stevig op doorvraagt. Hij of zij laat je zelf nadenken over blokkades en mogelijke oplossingen. Tijdens de coaching reflecteer je op je eigen gedrag en onderliggende patronen met de bedoeling daar een verandering in te creëren. Soms oefenen we ook tijdens de coachsessies als dat nodig is.

VOORBEELDEN

– Hoe kan ik beter omgaan met werkdruk en stress?
– Wat wordt mijn volgende loopbaanstap
– Hoe kan ik effectiever omgaan met tijdsdruk, prioriteiten en planning?
– Hoe vind ik een gezondere “work-life balance”?
– Hoe kan ik beter overtuigen en effectiever beïnvloeden?
– Hoe kan ik assertiever optreden en communiceren?

WERKWIJZE

De coaching start altijd met een intake waarin je kennismaakt met de begeleider en samen bepaalt welke doelen je wilt bereiken met de coaching. Een coachingstraject duurt gemiddeld genomen tussen de 3 à 5 sessies die je ofwel face-to-face of via Skype met jouw coach voert. Tijdens de sessies breng je zelf onderwerpen in en blik je samen terug op de periode vanaf de laatste coachsessie. Je kunt gebruik maken van een van onze online leermodules om hetgeen je leert tijdens de coachsessies nog beter toe te passen in jouw werkpraktijk.
Neem contact met ons op om je coachvraag aan ons voor te leggen.

TEAMCOACHING

Als je goed samenwerkt dan ontstaat plezier en energie. Daar is 1 plus 1 niet 2, maar 3. Toch kan het zijn dat het niet stroomt binnen een team, dat de samenwerking blokkeert en de communicatie niet soepel verloopt. Verwachtingen, belangen, waarden en normen sluiten niet of onvoldoende op elkaar aan. In zo’n situatie is teamcoaching een goede manier om zaken bespreekbaar te maken en blokkades op te heffen. Om talenten en kwaliteiten weer beter te benutten en te versterken. Onze teamcoaches zijn ervaren, geaccrediteerde professionals die tevens opleidingen verzorgen op het gebied van teamcoaching bij gerenommeerde opleidingsinstituten.

VOORBEELDEN

– Het verhelderen van de besluitvorming
– De feedbackcultuur versterken
– Duidelijk krijgen wat de visie en missie is van het team met het bijbehorende gedrag
– Conflicten sneller en beter bespreekbaar te maken
– Het in kaart brengen van de individuele talenten en het optimaal benutten van elkaars kwaliteiten.

WERKWIJZE

De teamcoaching start altijd met een intake met de opdrachtgever. Op basis daarvan volgt een voorstel over het aan sessies en de soort interventies die nodig zijn.