06 21810 387

Teamontwikkeling

Als team goed kunnen samenwerken is erg belangrijk en tegelijkertijd is het een van de moeilijkste uitdagingen voor een team.

In eerste instantie (bij de start van de samenwerking) is een team een aantal voor elkaar vreemde mensen. Die verschillen van elkaar wat ze kunnen, wat ze willen en waar ze goed in zijn. En deder met schaduwkanten en frustraties als het gaat om samenwerking. En dan….wordt dat team geconfronteerd met een reorganisatie. Er moet afscheid genomen worden van ‘wat was en verlangt iets ‘nieuws’. We kunnen er ook een meer optimistisch verhaal van maken. Mensen zijn van oorsprong sociaal en empatisch. Ze gaan graag goede relaties met anderen aan. En willen graag toewerken naar 1 doel en 1 missie. 

Onze aanpak

Wanneer een team met een vraag komt, willen wij graag van voren weten wat de aanleiding en doelstelling van de vraag is. Wij hebben altijd een intake met in ieder geval de leidinggevende van het team, de teamleden en/of HRM.

Op basis van die intake kijken we wat nodig is. Soms stellen we dan ook een andere interventie voor dan de gevraagde teamcoaching/- training. Onze ondersteuning is altijd maatwerk.

Aanleiding voor het team of leidinggevende van het team om ondersteuning te vragen aan ons:

  • De sfeer is negatief. Men spreekt elkaar niet of nauwelijks aan.
  • De samenwerking na de reorganisatie verloopt redelijk stroef.
  • Er is sprake van een hoog verloop en een hoog ziekteverzuim
  • De nieuwe ontwikkelingen in de organisatie zijn moeilijk op te pakken door het team. Zaken blijven liggen.
  • Men vindt het lastig om pro-actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen

Van goed naar nog beter (en misschien best)

Een teamtraject kan echter ook helpend zijn voor teams of afdelingen waar het al goed gaat. De samenwerking verloopt prima, maar er moet bijvoorbeeld een slag gemaakt worden naar meer pro-activiteit Of er moet een visie en een plan gemaakt worden om nog beter op de toekomstige ontwikkelingen voorbereid te zijn.

Wij werken tijdens onze sessies vanuit de principes van groepsdynamisch en systeemtheoretisch werken. Daar waar mogelijk en nodig zetten wij dramawerkvormen in. Dit zorgt, naast praten over, voor actieve en levendige sessies met nog meer impact.

Neem contact met ons op via het contactformulier om de vraag met ons af te stemmen.