06 21810 387

Inleiding

Trots…zijn op wat je doet, op wat je maakt, op wat je bijdraagt aan het geheel. Trots op je werk zijn. Wanneer ben je dat eigenlijk?

Trots lijkt een ongrijpbaar fenomeen, maar het bijzondere is dat je meteen merkt als het afwezig is. De stemming van : ’ t zal mijn tijd wel duren’ , of ‘ wat ik doe maakt hun daarboven niks uit’ . Je merkt het aan de sfeer als de trots er niet is: er wordt weinig wordt gelachen, en er is al helemaal geen aanspreek cultuur. De feedback is er niet of te hard, de hulpvraag onhoorbaar of verpakt.

En dan merk je hoe zo’n niet tastbaar begrip doorwerkt in ons dagelijks werkleven.

In dit artikel gaan we in op wat je kunt doen als leidinggevende, teamlid of adviseur om aan de slag te gaan met ‘ trots’, hoe je trots kunt linken aan resultaat. Sterker nog dat meer ‘ company pride ‘, een voorwaarde is voor een beter en vollediger bedrijfsresultaat. Wie de snelheid van vertrouwen in een bedrijf laat groeien , laat ook de Trots tot wasdom komen.

Credits krijgen voor wie je bent en wat je doet , gezien worden. Trots zijn op jouw bijdrage, trots zijn op het geheel : het vormt het fundament voor samenwerking, voor ontwikkeling, innovatie en groei.

Inzoomen op teamgedrag – succesfactoren
Stel je het volgende voor: morgenvroeg meld je je op een voor jou onbekende locatie. Daar ontmoet je een groep wildvreemden. Er zitten ook nog eens wonderlijke types tussen. De opdracht is : Samenwerken ! Makkelijker gezegd dan gedaan . Het spreekt vanzelf dat je elkaar toch eerst de tent uitvecht, althans allereerst prevaleert het eigenbelang en dan misschien een groepsbelang. Big Brother, Expeditie Robinson, Wie is de Mol, Tempation Island , Utopia, het zijn allemaal succesvolle variaties op een filosofisch experiment dat ‘ Ik & De Groep’ en ‘Overleven ‘ heet.

Aardig gevonden willen worden, erbij horen en gezien willen worden zijn basisbehoeftes die mensen hebben als ze in groepen functioneren. Dat zijn facetten van het zogenaamde Teamfunctioneren die wat dieper onder het oppervlakte liggen, maar van grote invloed zijn op hoe we met elkaar omgaan.

En daarnaast willen we ook iets doen wat betekenisvol is. Wat iets toevoegt. Betaald of niet betaald wellicht. Alleen waardering om ‘ mijn blauwe ogen’ volstaat niet. Ik wil in meer of mindere mate ook dat mijn bijdrage verschil maakt, impact heeft. Hoe klein die impact wellicht soms ook is. Mensen die gezien en gehoord worden en mogen meedenken groeien in alle opzichten.

We komen voorbeelden tegen van het omgekeerde:

Eentje uit onze eigen praktijk :

Een bedrijf benaderde ons met de vraag of wij iets konden doen aan ‘ de cultuur’, onderliggende reden was ook het relatief hoge ziekteverzuim onder de medewerkers. Wat kwamen we tegen dat binnen de teams die wij begeleiden klachten, opmerkingen vanuit de teamleden over de gang van zaken door het hogere management niet serieus genomen werden.

Verwijten werden niet gezien voor wat ze werkelijk zijn : ‘ verborgen onhandig geformuleerde verlangens’. En dus werd de kritiek meestal afgedaan met de opmerking: ‘ze moeten niet zo zeuren, maar nu eens gewoon aan het werk gaan’. Het MT gaf onvoldoende erkenning gaf aan het team en hun verhaal.

Andersom werden initiatieven van het MT, volgens de teamleden altijd ‘de verkeerde initiatieven’, ook vaak weggezet als ‘niet praktisch en onhaalbaar’. De werkvloer was eigenlijk een grote klacht en klaagfabriek.

Het MT had daar, begrijpelijk ook geen zin in en trok zich daarop ook terug.

Gevolg: de 2 eilanden
‘ Ze doen maar , ze luisteren toch niet naar ons ’
‘ Ze doen niks of weinig en zeiken alleen maar ‘

Die vaak wat onbewuste processen hebben grote invloed op een team en op een organisatie, op de effectiviteit, op de resultaten. Tegelijkertijd wordt er weinig aandacht aan gegeven. Raar eigenlijk want naar ons idee zit daar de ‘ te boeken winst’ winst.

Kijk eens naar een gemiddeld werkoverleg. Inspiratieloze futloze exercities : een plek waar ideeën meestal niet ontstaan en waar veelal dezelfde mensen te lang aan het woord zijn. En dan de besluitenlijstjes ! Als er al een besluit genomen wordt , moet het voor ‘implementering’ nog ‘gemonitord’ worden.

Maar wat als het wel loopt ? Dan is dat fantastisch! Een team als plek waar je jouw ideeën en talenten kwijt kunt. Waar de veiligheid heerst om jezelf te zijn en je te ontwikkelen. Waar het normaal is om elkaar aan te spreken, niet om elkaar af te fikken, maar om HET beter te maken. Waar er geluisterd wordt naar elkaar en interesse is voor andersoortige opvattingen. Waar je je committeert aan het resultaat en je ook echt gefaciliteerd wordt om de individuele en teamdoelen te bereiken.

Een utopie ?

Wij geloven van niet. Maar hoe doe je dat ?

Hoe creëer je dan meer trots in je organisatie?

Er is geen snelweg die er heen leidt , wel een ‘ tovermiddel’ dat werkt. En dat heet : aandacht.

Er zijn naar ons idee geen quick fixes als het om het terugbrengen of laten ontstaan van Trots gaat.

We zien het als een avontuurlijk pad dat je met elkaar inslaat. En op dat pad kom je allerlei uitdagingen tegen die een andere ‘interventie’ nodig hebben. Een paar tips willen we je graag geven als je dat pad gaat bewandelen:

  • Haal het ‘ verborgen Goud ‘ in je team , in je organisatie naar boven. Wat wat is ieders verhaal als het gaat over bijvoorbeeld ‘gezien worden’. Beleg daar eens een werkoverleg over.
  • Leer luisteren en vragen stellen, zorg voor een scherpe dialoog. Leer dat elkaar. Luisteren is een werk-woord.
  • Maak tijd vrij voor onderwerpen die je belangrijk vindt. Voer andere gesprekken over Resultaat, Winst, Visie en Doel.
  • Stimuleer dat mensen elkaar beter leren kennen, elkaars collegiale kwaliteiten en valkuilen met elkaar bespreken. Faciliteer persoonlijke ontwikkeling en leiderschap op elk niveau.

En? Wie is hier dan voor verantwoordelijk?
Leiderschap: het voortouw nemen, initiatief nemen, je invloed vergroten, het zijn allemaal competenties die van ons allemaal worden gevraagd. Waar deze tijd om vraagt. Dus of je nu medewerker of leidinggevende bent, je kunt overal je invloed laten gelden.

Knopen door kunnen hakken en ook begrijpen hoe je je invloed vergroot door te luisteren . Het is essentieel als het over teamfunctioneren gaat.

Wie zijn wij?
Wij zijn een club van veranderaars die zich bezig houden met leiderschap- en teamontwikkeling. Wij geloven dat TROTS een werkwoord is en faciliteren medewerkers en leidinggevenden bij het opnieuw ontdekken van hun eigen trots.

Wij gaan er van uit dat de wereld van onnodige misverstanden aan elkaar hangt en dat soft skills nodig zijn voor keihard resultaat. Benieuwd geworden naar ons en onze aanpak, neem contact met ons op.

We komen graag kennis maken en we zijn gek op brainstormen.

Je kunt bellen en mailen. Ga naar ons contactformulier.