06 21810 387

Na een jaar lang op afstand werken en digitaal contact, begint er licht te gloren aan de horizon. De samenleving gaat steeds meer open en daardoor gaan we elkaar (soms voor het eerst) weer live ontmoeten op de werkplek. Heerlijk!? Vast. Maar zeker ook weer wennen.

Om de verwerking te vergemakkelijken (her)openen we het gesprek. Over het afgelopen jaar en wat iedereen daarin heeft mee- en doorgemaakt.  Over gezondheidszorgen, werken met gezinsleden om je heen, dagen vol digitale en telefonische contacten, het vervagen van grenzen tussen zakelijk en privé, de teloorgang van live aanwezigheid, eentonigheid, verveling en eenzaamheid.

 

Tegelijkertijd hebben velen van ons ook een bepaalde rust ervaren in de kleine wereld waarin we ineens waren beland. Meer ruimte om tijd zelf in te delen. Reistijd die wegviel. Vergaderingen die als vanzelf vaak beknopter werden. Hoe nu verder?

En zo roept de nieuwe start zowel praktische als ook inhoudelijke vragen op. Welke inhoudelijke thema’s zien  we in “de nieuwe wereld” ontstaan? Welke focus kiezen we daarin als team of organisatie? Hoe stemmen we wat we doen daarop af, maar ook op elkaar door de afspraken onder onze samenwerking opnieuw onder de loep te nemen?

Wij, van Bureau Trots in Bedrijf, bieden een verbindende teamdag om al die onderwerpen met elkaar te bespreken, te onderzoeken, hier lering uit te trekken en inspiratie uit te putten. Een dag gericht op een hernieuwde, diepgaande kennismaking en nieuwe focus. Een dag waarin naast een stevige inhoud, plezier maken ook centraal staat.

We hebben ruimschoots ervaring in het begeleiden van teambuilding op kleinere en grotere schaal. Van het werken met bescheiden teams van 8 personen tot grotere groepen van rond de 100 mensen. Wij zijn ervaren procesbegeleiders, trainers en coaches die zorgen voor diepgang en die interactief werken met oog en oor voor wat er boven en onder de waterspiegel speelt.

Laten we elkaars nabijheid opzoeken. Want nabijheid werkt! Meer weten? Vul het contactformulier in op onze contactpagina.

Bellen kan ook met Lars Ratering op 0615658219. De sterkste sessies komen voort uit uitwisseling en afstemming. Zodat wat we doen naadloos aansluit op wat leeft en speelt bij jou en de mensen om je heen.

We hebben deze teamdagen o.a. eerder verzorgd voor: Ticketmaster, Ziekenhuis Rijnstate, BRO, de Sociale Verzekeringsbank, de gebroeders Nobel, Plastic Soup en het WNF.